Paul Kortmann

Dierenarts

Paul Kortmann - Dierenarts
Paul Kortmann Erkende Rundveedierenarts, Erkende Varkensdierenarts, IKM-Dierenarts Dierenarts

UDN 469000
CIBG 90358

Paul is een erkende rundveedierenarts, erkende varkensdierenarts en IKM-dierenarts bij Dierenartsenpraktijk 't Groene Hart.