Klauwgezondheidsproblemen

Behandeling en advies om kreupelheid in uw veestapel te verminderen

Wij worden regelmatig gevraagd om een oordeel en een advies te geven over een verslechterde bedrijfs-klauwgezondheid. Ook naar aanleiding van de besproken bedrijfsgezondheidsplannen kwam er bij verschillende bedrijven naar voren dat teveel koeien kreupel waren of dat er teveel antibiotica nodig was om infectieuze kreupelheden op te lossen.

U moet ervan uitgaan dat als u per jaar meer dan 15% kreupele koeien heeft, er sprake is van een bedrijfsprobleem. Ook als er bij een stalronde blijkt dat er meer dan 2% kreupel loopt zou dit een signaal moeten zijn van een slechte klauwgezondheid.

Een kreupele koe kost u geld; al was dit niet alleen voor de medicijnen die nodig zijn om een infectie te behandelen, alsmede de kosten voor het professioneel laten bekappen. Een kreupele koe zal minder vreten, meer liggen en hierdoor minder melk produceren, de tocht zal slechter zichtbaar zijn, de tussenkalftijd zal toenemen en al het extra werk zal u als een zware belasting zien.

Om effectief de klauwgezondheid te verbeteren is het van groot belangrijk om een administratie bij te houden van de gevonden afwijkingen/problemen. Dit gaat om alle individuele gevallen als ook wat er bij koppelbehandelingen gevonden worden. Bij een koppelbehandeling kan met behulp van digiklauw (www.digiklauw.com) een overzicht gemaakt worden van alle afwijkingen. De klauwbekappers zullen dan tijdens de behandelingen alles registeren en achteraf kan met deze uitslag door ons een analyse gemaakt worden van eventuele patronen en oorzaken voor verslechterende klauwgezondheid. Samen met een bedrijfs- en dierinspectie kunnen wij structurele adviezen geven voor de verbetering van de klauwgezondheid. Het kan zeer verhelderend zijn om dit adviesgesprek ook met de voeradviseur en klauwverzorger aanwezig te hebben. Zo kunnen verschillende adviseurs hun mening geven over de bedrijfssituatie en kunnen wij samen tot een goed plan van aanpak komen. Indien u enthousiast bent over deze aanpak horen wij dit graag van u!

Terug naar Melkvee