Vruchtbaarheid

Invloed voeding op vruchtbaarheid en lebmaagdislocatie

Verminderde vruchtbaarheid kost geld door langere tussenkalftijd, meer behandel- en inseminatiekosten en vroegtijdige afvoer. Verschillende oorzaken kunnen zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid, met name voeding speelt een belangrijke rol.

Een te grote negatieve energiebalans (NEB) na het afkalven door een te lage voeropname in relatie tot de melkproductie speelt een grote rol. Koeien met een te grote NEB krijgen een slechtere kwaliteit eicellen en de vrucht nestelt minder goed in. Hierdoor worden de koeien slecht tochtig en slecht drachtig. Ook een royale eiwitvoorziening wordt in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid. Denk bij voeding ook aan mineralen- en vitaminevoorziening. Zorg dat koeien onbeperkt een goede kwaliteit ruwvoer kunnen opnemen en dat de hoeveelheid krachtvoer past bij het lactatiestadium van de koe. Het beperken van de krachtvoer verstrekking aan verse koeien kan dus uiteindelijk ook geld kosten, omdat de koeien dus slecht drachtig worden en daardoor de levensproductie daalt.

Ook een goed droogstandsrantsoen is essentieel voor het goed opstarten na afkalven. Tevens is het van belang dat men op tijd problemen signaleert, zoals mastitis, baarmoederontsteking, melkziekte, klauwproblemen enz., zodat de verse koe in voldoende mate (ruw)voer kan opnemen.

Nu het weideseizoen weer begonnen is, neemt ook het risico op een lebmaagdislocatie weer toe. Zorg dus voor een goede ruwvoerverstrekking en de juiste krachtvoergift bij het lactatiestadium. Goed ruwvoer zorgt voor een goede pensvulling en voldoende herkauwactiviteit.

Koeien die toch een lebmaagdislocatie krijgen moeten z.s.m. worden behandeld.

Wanneer deze koeien namelijk al meerdere dagen slecht eten, wordt de prognose ook minder goed en komt de koe na de operatie veel slechter op gang.

Terug naar Melkvee