Bedrijfsbegeleiding

Onze volledige reeks controles om ervoor te zorgen dat uw veestapel gelukkig en gezond is

Bedrijfsbegeleiding

Het voordeel van bedrijfsbegeleiding is een vaste bezoekfrequentie op een vast tijdstip door een vaste dierenarts. Afhankelijk van de melkcontrole- frequentie (vier of zes wekelijks) geven wij de voorkeur aan een bedrijfsbezoek zeven dagen na de melkcontrole. Het is dan wel belangrijk om in de zomervakantie door te (laten) monsteren. De begeleidende dierenarts kan dan, gebruikmakend van PIR-DAP, de laatste melkcontrole bekijken en deze voorafgaand aan het bedrijfsbezoek analyseren. Vervolgens nemen we de uitdraai met u door tijdens het bezoek. De kosten van PIR-DAP zijn gratis voor veehouders die aan de begeleiding deelnemen. Melkveehouders die gebruik maken van agrovision kunnen ons ook machtigen om mee te kijken met hun bedrijfsgegevens.

Binnen de bedrijfsbegeleiding zijn er een aantal zaken die wij na kunnen lopen:

 • Jongvee; onthoornen, enten en nalopen van de opfok
 • Melkvee; het opschonen na afkalven, tocht en drachtcontrole mbv van een echo
 • Melkvee; enten van BVD(Bovilis BVD/BOVELA)/IBR/Rotavec
 • Melkvee; vanuit de MPR nalopen van de productie
 • Melkvee; vanuit de MPR nalopen van de reproductie
 • Melkvee; vanuit de MPR nalopen van de uiergezondheid
 • Bespreking van de voeding; het nalopen van het rantsoen, de ruwvoeropslag en de ruwvoerwinning
 • Het kijken naar de koesignalen en het signaleren van eventuele problemen
 • Het uitvoeren van het Koekompas, Koe-alert, BGP-took en de PBB
 • Het uitvoeren van de verplichte bloedonderzoeken ter bewaking van de statussen (zie VeeOnline)

Er zijn verschillende problemen die op koppelniveau bij de melkkoeien voor kunnen komen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan:

 • Meer doodgeboren kalveren en zwakke kalveren
 • Meer melkziekte na het afkalven
 • Meer slepende melkziekte na het afkalven
 • Meer aan de nageboorte staan, baarmoederontsteking en/of witvuilen
 • Slechter op productie komen of achterblijvende productie
 • Slechter tochtig worden en drachtig worden van koeien en/of vaarzen
 • Diarree bij de koeien
 • Meer verwerpers in het koppel

Wanneer er tijdens de bedrijfsbegeleiding aanwijzingen worden gevonden dat er meer bedrijfsproblemen zijn, zullen wij een verdere analyse starten. Aan de hand van de bedrijfsgegevens over de voeding, de bedrijfsgezondheid statussen en een gericht bloedonderzoek proberen wij mogelijke oorzaken opsporen en/of uitsluiten. Aan de hand van de mogelijke oorzaken maken wij vervolgens een gerichte plan van aanpak, zodat deze problemen hierna minder vaak voor zullen komen.

Indien u geen vaste bedrijfsbegeleiding wenst, maar wel bedrijfsproblemen ervaart, staan wij u natuurlijk ook graag bij met een probleemanalyse en adviezen.

Terug naar Melkvee