Varkens

De juiste plaats voor begeleiding en advies voor varkenshouderijen

Ook voor de begeleiding van en adviezen voor Varkensbedrijven kunt u bij DAP ‘t Groene Hart terecht, dierenarts P. Kortmann is de geregistreerde en geborgde varkensdierenarts van de dierenartspraktijk.

De Geborgde Varkensdierenarts maakt vanaf 1 oktober 2012 onderdeel uit van de eisen van IKB Nederland Varkens en IKB Varken. Het reglement geeft invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik varkenssector PVV 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en de voorwaarden IKB Varken en IKB Nederland Varkens.

Bedrijfsbegeleiding varkensbedrijven

Eenmaal per vier weken is er een bedrijfsbezoek bij u door de varkensdierenarts. Hierbij draagt de dierenartspraktijk zorg voor de verplichte klinische inspecties dierziekten en de verplichte bloedtaps op Aujeszky, SVD en/of Klassieke Varkenspest en Salmonella.

Terug naar landbouwhuisdieren