Wet en Regelgeving

Ervoor zorgen dat wat je doet, legaal is

 • Onthoornen kalveren
 • Veeverlosapparaat onder voorwaarden toegestaan
 • Noodslachting

Onthoornen kalveren

Onthoornen kalveren

Het onthoornen van dieren is in Nederland alleen toegestaan nadat er door een dierenarts verdoving is toegepast. Daarnaast moeten de dieren jonger dan twee maanden zijn, daarna mag het pas weer vanaf een half jaar leeftijd met behulp van een draadzaag gebeuren. Ook mag er bij het onthoornen alleen gebruik worden gemaakt van een elektrische of hete-lucht methode. Nog regelmatig worden er te oude kalveren aangeboden. Graag wijzen wij u erop dat dit dus een verboden handeling is en er momenteel boetes worden uitgedeeld. Houdt u dus rekening met de leeftijd van de kalveren wanneer u ze aanbied.

Veeverlosapparaat onder voorwaarden toegestaan

Veeverlosapparaat onder voorwaarden toegestaan

Staatssecretaris Dijksma geeft onder voorwaarden toestemming voor het gebruik van een veeverlosapparaat, oftewel geboortekrik. Tot op heden mochten veehouders wel een geboortekrik in bezit hebben maar niet gebruiken. De nieuwe regeling gaat per 1 juli 2015 in.

Om de geboortekrik te gebruiken stelt Dijksma als voorwaarde dat het apparaat alleen gebruikt mag worden wanneer het dier niet eigenmachtig de geboorte kan voltooien en redelijkerwijs vaginale verlossing mogelijk is. Daarbij stelt ze de volgende zeven eisen aan de geboortekrik:

 • Het toestel is te stabiliseren tegen de achterhand van een staande of liggende koe;
 • Het toestel beschikt over een flexibele tweedelige beugel die om de achterhand van de koe past;
 • De bevestiging van de stang aan de beugel maakt variatie in trekrichting mogelijk;
 • De lengte van de stang bedraagt 1,8 tot 2 meter;
 • De trekkracht van de stang is tijdelijk te verminderen zonder afkoppelen of afglijden van het toestel;
 • Het toestel is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, en
 • Het toestel bevat een trekkrachtindicator.

Deze eisen gelden voor de aanschaf van een nieuwe geboortekrik. Bestaande geboortehulpen die geen trekkrachtindicator hebben mogen tot 2025 nog gebruikt worden.

Vijf procent voldoet niet.

Dijksma gaat er vanuit dat de geboortekrik bij 95 procent van de melkveehouders aan de gestelde eisen voldoet, met uitzondering van de trekkrachtregeling. De overige vijf procent zal een nieuw apparaat moeten aanschaffen. Dit betekend dat de oude geboortekrik met T-stuk nu een echt museumstuk is geworden.

Noodslachting

Noodslachting

Omdat wij als praktijk regelmatig de vraag krijgen om een rund te noodslachten, hebben wij hieronder de regels omtrent de noodslachting uiteen gezet. Dit om discussie of verwarring te voorkomen. Voor de uitgebreide versie verwijzen wij naar de betreffende site van de NVWA

Hieronder vind een korte samenvatting. Om voor noodslacht in aanmerking te komen dient een rund aan drie voorwaarden te voldoen:

 1. Het dier moet een ongeval hebben gehad.
 2. Het dier moet gezond zijn op het ogenblik van het ongeval.
 3. Het dier is om welzijnsredenen niet geschikt voor transport.

De maximale tijd tussen ongeval en noodslacht is drie maal 24 uur. Indien aan deze voorwaarden zijn voldaan zullen wij als dierenarts het dier nog klinisch keuren om te kijken of het dier gezond is. U als veehouder geeft nog via de VKI verklaring en in het noodslacht formulier aan dat het dier geen middelen toegediend heeft verkregen waar op het moment van noodslacht nog een wachttijd in acht genomen moest worden.

Onder “ongeval’ wordt een plotse, onvoorziene, onverwachte gebeurtenis verstaan.

Te denken valt aan:

 • Vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot (gedeeltelijke) immobiliteit.
 • Botbreuken
 • Ernstige open wonden
 • Traumatische amputaties
 • Geboorteletsels (spierscheuring, (zenuw-)kneuzing, verse prolaps van anus/rectum/vagina/uterus, gat in de baarmoeder etc.).

Alle andere aandoeningen of chronische ziekten zijn geen reden tot noodslachting!

Terug naar Melkvee